Grafiske elementer i blått, rosa og lilla med navnet STYRK skrevet diagonalt

Styrk

Identitet

Styrk er et landsomfattende samarbeid mellom LNU og flerkulturelle barne- og ungdomsorganisasjoner. Prosjektet er en satsning innenfor mangfold og integrering i frivilligheten, med mål om å styrke flerkulturelle organisasjoner i Norge.

Målgruppen til Styrk er hovedsakelig unge og voksne engasjerte i de aktuelle organisasjonene, og LNU ønsket seg derfor en visuell profil som henvender seg til disse.