Illustrasjon av person i sofa som spiller gitar

MUSEC

Animasjon

Tre animasjonsfilmer for forskningsprosjektet MUSEC – Økonomi og opphavsrett i en digitalisert kultursektor.