Forside av en katalog mot ferskenfarget bakgrunn

KHIO Designavgang

Trykksaker

Konseptutvikling, art direction og design for avgangsutstillingen til BA Design ved Kunsthøgskolen i Oslo i 2016.

På avgangsutstillingen ser man kun ferdige arbeider – derfor ønsket vi å lage en katalog som kunne gi publikum mer innsikt i prosessen bak prosjektene. I samarbeid med en fotograf tok vi bilder av objekter som studentene leverte inn – objekter som spilte en sentral rolle i prosjektene deres. Disse bildene danner grunnlaget for den visuelle identiteten. De respektive faglinjene har hver sin bakgrunnsfarge og tilhørende geometriske form inspirert av Bauhaus-skolen.

Katalogen ble tildelt Gull i Visuelt 2017 i kategorien Rapporter, kataloger og brosjyrer.