En geit som står på fjell med blomster rundt

Hva er naturbruk?

AnimasjonTrykksaker

To filmer og en trykksak for Norges Bondelag, som forklarer tilbud og karrieremuligheter elever kan få ved å velge naturbruklinja på videregående skole.

Filmene er laget i samarbeid med Differ Media.