Emblem for Bergesenstiftelsen

Bergesenstiftelsen

Identitet

Bergesenstiftelsen er en privat stiftelse som støtter allmennyttige formål. De ønsket en fornyet visuell profil, med bakgrunn i sin egen historie og formål, men som også skulle bidra til å formidle entusiasme og glede over prosjektene de er med på å støtte.

Bergesenstiftelsens nye profil er forankret i historien på flere måter. B-en fra den originale logoen beholdt, men rentegnet og plassert i en klassisk ellipseform.

Fargepaletten er direkte inspirert av skipene til grunnleggeren, i sin tid kjent som «The Green Tankers». Skipene hadde en distinkt grønnfarge, kombinert med rustrød og mørkeblå.

Profilen består også av et fleksibelt sett med geometriske grafiske elementer, hentet fra formene i B-en i logoen. Elementene kan brukes fritt, enten satt sammen i rutenett eller som løse elementer. De gir rom for et variert formspråk, som kan være både lekent eller mer subtilt dekorativt, avhengig av kontekst.

Jakobsen Frukt & Grønt har utviklet de nye nettsiden til stiftelsen.