Illustrasjon av tre bein med ulikt fottøy

8. mars

Animasjon

For å markere kvinnedagen 2021 lagde vi disse fem filmene for 8. mars-komiteen i Oslo, som en del av deres digitale markering. Laget i samarbeid med Von kommunikasjon. Voice av Kjersti Fjeldstad.